Политика за поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Настоящата „Политика за поверителност“ цели да Ви запознае с особеностите и целесъобразността на използването на лични данни в сайта за електронна търговия www.amiraart.com, собственост на „Амира Трейд“ ООД, регистрирано в град София, ЕИК: 206263088 със седалище и адрес на управление гр. София, бул. Шипченски проход №18-Б, ат.4.

 

I. Обща информация

Как използваме личните Ви данни

Нашата политика за поверителност обяснява как събираме, използваме, споделяме и защитаваме Вашите лични данни. Евентуални промени по политика, възникнали в бъдещ момент, ще публикуваме своевременно на нашия уебсайт.

 

Вашите права по отношение на личните Ви данни

В съответствие с българското законодателство, Вие можете да упражните следните права, свързани с обработваните от „Амира Трейд“ ООД данни:

 • да достъпите Вашите лични данни, които „Амира Трейд“ ООД обработва, и да получите копие от тях;
 • личните Ви данни да бъдат коригирани при неточност или когато данните са непълни;
 • да поискате данните Ви да бъдат заличени, когато са налице условията за това;
 • в определените от закона случаи да изискате обработката на личните Ви данни да бъде ограничена;
 • в определените от закона случаи да направите възражение срещу обработването на Вашите лични данни;
 • да упражните правото си на преносимост на данните и да поискате данните Ви да бъдат предоставени в структуриран, широко употребяван и машинно-четим формат;
 • когато обработването се извършва на основание Вашето съгласие, да оттеглите даденото съгласие по всяко време и без заплащането на каквито и да е такси да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни

Как можете да се свържете с нас?

Можете да се свържете с нас по електронна поща на адрес: office@amiraart.com

 

II. Обработване на Вашите лични данни

Контактна форма на уебсайта

Какви са личните данни, които събираме

 • Име и фамилия
 • Електронен адрес
 • Фирма/Организация (ако е приложимо)
 • Телефон за контакт

Защо събираме Вашите лични данни

 • За да можем да отговорим изчерпателно на Вашите запитвания, и да предоставим услугата, която упражняваме.

За какъв срок съхраняваме Вашите лични данни

 • Личните Ви данни ще бъдат съхранени единствено за срока, който е необходим, за да Ви предоставим услугата, която упражняваме.
 • Въпреки това, в случай че Вашето запитване се отнася до съдебен или друг вид спор, е възможно да запазим личните Ви данни в срок от 5 години след изпълнение на услугата, поръчана от Вас.

С кого споделяме Вашите лични данни

Възможно е да споделим Ваши лични данни с:

 • ИТ компании, които отговарят за поддръжката на уебсайта и/или негови отделни функционалности.

 

Регистрация на съществуващи клиенти на уебсайта

Какви са личните данни, които събираме (в зависимост от избраната услуга те могат да варират):

 • Име и фамилия
 • Адрес на електронна поща
 • Телефонен номер
 • Адрес за кореспонденция и/или получаване на закупена стока

При всяка една поръчка вие получавате електронно съобщение, което съдържа всички, доброволно обявени от Вас лични данни.

 

Защо събираме Вашите лични данни

 • За да можем да Ви предоставим онлайн услугите, които предлагаме, и които целят да улеснят обслужването на Вас - нашите клиенти.

На какво правно основание събираме Вашите лични данни

 • Вашето съгласие да обработваме личните Ви данни, когато сте избрали да ползвате наши услуги онлайн.

III. Регулация - Компетентни органи

Органите, под чиято регулация попада дейността на www.amiraart.com са Комисия за защита на потребителя (КЗП) и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните контактни данни:

 

За КЗП:

Уебсайт: https://kzp.bg
тел: 0700 111 22
email: info@kzp.bg
адрес: гр. София, пл. "Славейков", №4А, ет. 3, 4 и 6

 

За КЗЛД:

Уебсайт: https://www.cpdp.bg/
тел: 02/91-53-518
email: kzld@cpdp.bg
адрес: София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2

 

Тази политика е осъвременена за последен път на 07-01-2021 година.